Menu

Author picture

“Skip charging poles – swap the battery instead”

NyTeknik has published a debate article from Power Swap.

DEBATT. Med ett system där elbilens batteri snabbt byts ut till ett fulladdat botas räckviddsångesten och elbilsutvecklingen kan ta fart. Dessutom kan batterierna laddas på ett optimalt sätt och med mindre belastning på elnätet, enligt Christian Corfitsen, Power Swap.

Överallt i media framförs rubriker som ”Elbilarna tar över”, ”Otroliga satsningar på laddstolpar” eller ”Tesla utvecklar eldriven rymdfarkost som räddar världen”. Det är desperata försök att bygga tillit till elbilens förmåga att bära oss in i en hållbar framtid. Men så enkelt är det inte – infrastrukturen styr oss till att välja fossildrivna fordon.

Elbilar och laddstolpslösningar marknadsförs som lösningar på världens klimatproblem – men att enbart belysa nya försäljningssiffror och relativa försäljningsökningar för elbilar, är missvisande. Efter tio års satsningar på elbilspremier och utveckling utgörs endast cirka 0,6 procent av Sveriges bilflotta av renodlade elbilar.

Brist på laddning

Det skrivs oftast om relativa försäljningsökningar där man inkluderar laddhybrider som utgör den största andelen i kategorin elbilar. Samtidigt sätts det extremt ambitiösa mål, EU-kommissionens Joint Research Centre prognostiserar optimistiskt att 15 procent av alla bilar i EU kommer utgöras av elbilar år 2030. Men den begränsade infrastrukturen gör att målen är ouppnåeliga.

Elbilen har många hinder att överkomma innan en storskalig implementering kan realiseras. Elbilen är betydligt dyrare, tar orimligt lång tid att ladda (1–24 timmar), är blockerad från användning under laddning, medför räckviddsångest och saknar tillräcklig laddinfrastruktur.

För att uppmuntra köp av elbil har statliga elbilspremier utfärdats som incitament. Men enligt en ny rapport från Riksrevisionen är statliga satsningar på miljöbilar både dyra och ineffektiva i kampen för att minska koldioxidutsläpp. Så länge problemen med elbilar kvarstår kommer en betydande majoritet att fortsätta välja fossilbilen.

Extrema belastningar

Så vad görs egentligen för att kringgå denna problematik? Biltillverkare bygger elbilar med allt större batterier samtidigt som de utvecklar teknik för att ladda dessa allt snabbare. Det är visserligen ett steg framåt, men snabbladdning skapar extrema belastningar på elnätet och det skulle krävas en gigantisk utbyggnad av elinfrastrukturen för att tillgodose en stor elbilsflotta med tillräcklig energi och effekt. Det skulle vara förenat med stora kostnader och är enormt tidskrävande.

En ny lösning – som inte bygger på att installera hundratusentals laddstolpar – krävs. En lösning som inte skapar extrema belastningar på elnätet, men som utnyttjar elbilens fulla potential.

Automatiskt batteribyte är en sådan lösning. Istället för att vänta på, och planera för, att batteriet ska laddas byts det istället ut mot ett fulladdat batteri på några minuter, medan det urladdade batteriet laddas harmoniskt i ett externt batterilager. Detta gör att man kan ”tanka” en elbil på liknande sätt som man tankar en fossilbil. Det är snabbare och billigare, skapar mindre belastning på elnätet, eliminerar räckviddsångest, kan integreras med förnybara energikällor samt möjliggör en mer hållbar och effektiv infrastruktur som enkelt kan etableras på bensinstationer och offentliga parkeringsplatser. Därutöver kan batterilagret användas för elnätsbalansering samt för lagring av förnybar energi.

Fokus på fel lösning

Det är dags att vi slutar prata om laddstolpar som den ultimata lösningen, och att vi bryter ramarna för hur vi ser på elbilsladdning. Trots det faktum att elbilen är en relativt ny teknologi har vi redan fäst vårt fokus på en lösning som inte kan stödja den utveckling vi eftersträvar.

Vi måste bejaka fler innovationer och öppna för nya lösningar ifall vi ska kunna eliminera de kvarstående hinder som bromsar elbilens framfart. Det måste löna sig att välja eldrift.

Christian Corfitsen, marknadsansvarig, Power Swap

Check out the full article here.

Share this post