Nyemission i
Powerswap AB (publ)

Power Swap är ett svenskutvecklat system för automatiskt batteribyte för elbilar. Målet är att effektivisera laddningsprocessen, och eliminera de hinder som bromsar elbilarnas framfart. Genom automatiskt batteribyte, där batterierna byts ut på mindre än tre minuter, kan vi göra elbilen till ett mer naturligt och attraktivt val.

Nu påbörjar vi vårt nästa steg mot kommersialisering, och vi vill bjuda in dig till att ta del av Powerswaps resa.

Teckningstid: 17 mars - 14 april

Nyemission i
Powerswap AB (publ)

Power Swap är ett svenskutvecklat system för automatiskt batteribyte av elbilar.  Vi påbörjar nu vårt nästa steg mot kommersialisering och välkomnar dig att teckna aktier i Powerswap och ta del av vår resa.

Teckningstid: 17 mars - 14 april

Erbjudandet i sammandrag

Powerswap AB (publ) har utvecklat ett system för automatiskt batteribyte för elbilar som möjliggör snabbt utbyte av urladdade batterier. Bolaget genomför nu en nyemission för att finansiera ett pilotprojekt på Preem intill Arlanda flygplats samt  till produktifiering av batteribytessystemet inför en lansering på ett flertal marknader. Vidare kommer bolaget etablera ett konsortium med flera stora aktörer för att förbereda en uppbyggnad av ett heltäckande nätverk av bytesstationer som baseras på bolagets teknik.

Emissionen sker tillsammans med Nordic Issuing.

Värdering pre-money:

38,7 MSEK

Pris per aktie:

6,60 SEK

Teckningstid: 17 mars - 14 april
Minsta teckningspost: 500 aktier (motsvarande 3.300 SEK)
Emissionsvolym: 1.515.000 aktier serie B

Erbjudandet i sammandrag

Powerswap AB (publ) har utvecklat ett system för automatiskt batteribyte för elbilar som möjliggör snabbt utbyte av urladdade batterier. Bolaget genomför nu en nyemission för att finansiera ett pilotprojekt på Preem intill Arlanda flygplats samt  till produktifiering av batteribytessystemet inför en lansering på ett flertal marknader. Vidare kommer bolaget etablera ett konsortium med flera stora aktörer för att förbereda en uppbyggnad av ett heltäckande nätverk av bytesstationer som baseras på bolagets teknik.

Emissionen sker tillsammans med Nordic Issuing.

Värdering pre-money:

38,7 MSEK

Pris per aktie:

6,60 SEK
Teckningstid: 17 mars - 14 april
Minsta teckningspost: 500 aktier (motsvarande 3.300 SEK)
Emissionsvolym: Högst 1.000.000 aktier, motsvarande 6 MSEK
6+ år

av R&D

4

beviljade patentfamiljer

20+ MSEK

investerat i projektet

200+

aktieägare

Bakgrund

Elbilsförsäljningen är otillräcklig

Världen präglas idag av en stark trend inom elektrifiering, men e-mobilitetsmarknaden är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadie. Rena elbilar (BEVs) utgör endast ca 1,1% av Sveriges totala bilflotta (2020 Q4). Men varför? Elbilen har många hinder att överkomma innan en storskalig utbredning kan realiseras. Elbilar är dyra, tar lång tid att ladda, är blockerade från användning under laddning och medför räckviddsångest. Befintlig infrastruktur försöker kringgå dessa hinder, men kan fortfarande inte stödja en storskalig elektrifiering av transportsektorn. 

Samtidigt sätter världen tydliga och ambitiösa klimatmål, med avsikt att reducera koldioxidutsläpp och bromsa den globala uppvärmningen. Övergången till en fossilfri transportsektor är en viktig del av detta. Därför krävs nya och innovativa lösningar som kan göra elbilen lika flexibel som en fossilbil (ICE), för att möjliggöra den nödvändiga utvecklingen.

Se vår senaste video!
Lösningen

Power Swap - en ny metod för att ladda elbilar

Power Swap är ett autonomt batteribytessystem som automatiskt byter urladdade elbilsbatterier mot fulladdade, på under tre minuter. Systemet eliminerar de nackdelar som bromsar utbredningen av elbilar, och gör att bilister som tidigare kört ICE-bilar kan “tanka” sin elbil på ett sätt som inte kräver en omställning av deras tankningsvanor. De kan även göra det med ökad bekvämlighet, till lägre kostnad och med minimerad miljöpåverkan.

Lösningen, som bygger på kompakta bytesenheter som upptar 12 kvadratmeter, skapar ett nödvändigt komplement till sladdladdning och möjliggör en ökad upptagning av elbilar. Enheterna är framtagna för att på ett naturligt sätt kunna integreras på befintliga bensinstationer, vilket gör att utbyggnaden av en ny elbilsinfrastruktur kan utnyttja ett redan etablerat nätverk av stationer. Systemets enkelhet och ekonomiska storlek gör att milkostnaden blir ca 1,50 kr – en attraktiv siffra i bilistens ögon. Dessutom skapar lösningen möjligheter för nya affärsmodeller för bensinhandlare, som får möjlighet att sälja el- och bytestjänster på sina stationer. Trots en låg milkostnad kommer batteribytessystemet ge högre marginaler än för bensin- och dieselförsäljning, och varje bytesenhet har kapacitet att betjäna upp till 100 bilar per dag – en siffra som liknar den för bensinpumpar. Det hade krävts mellan 30 – 50 laddstolpar för att uppfylla samma kvot. Systemet är alltså oerhört resurseffektivt, men skapar även god genomströmning och ökad försäljningsvolym.

“Very few will buy an electric car which requires time for charging if they can buy one that does not.”

Lösningen

Power Swap - en ny metod för att ladda elbilar

Power Swap är ett autonomt batteribytessystem som automatiskt byter urladdade elbilsbatterier mot fulladdade, på under tre minuter. Systemet eliminerar de nackdelar som bromsar utbredningen av elbilar, och gör att bilister som tidigare kört ICE-bilar kan “tanka” sin elbil på ett sätt som inte kräver en omställning av deras tankningsvanor. De kan även göra det med ökad bekvämlighet, till lägre kostnad och med minimerad miljöpåverkan.

Lösningen, som bygger på kompakta bytesenheter som upptar 12 kvadratmeter, skapar ett nödvändigt komplement till sladdladdning och möjliggör en ökad upptagning av elbilar. Enheterna är framtagna för att på ett naturligt sätt kunna integreras på befintliga bensinstationer, vilket gör att utbyggnaden av en ny elbilsinfrastruktur kan utnyttja ett redan etablerat nätverk av stationer. Systemets enkelhet och ekonomiska storlek gör att milkostnaden blir ca 1,50 kr – en attraktiv siffra i bilistens ögon. Dessutom skapar lösningen möjligheter för nya affärsmodeller för bensinhandlare, som får möjlighet att sälja el- och bytestjänster på sina stationer. Trots en låg milkostnad kommer batteribytessystemet ge högre marginaler än för bensin- och dieselförsäljning, och varje bytesenhet har kapacitet att betjäna upp till 100 bilar per dag – en siffra som liknar den för bensinpumpar. Det hade krävts mellan 30 – 50 laddstolpar för att uppfylla samma kvot. Systemet är alltså oerhört resurseffektivt, men skapar även god genomströmning och ökad försäljningsvolym.

“Very few will buy an electric car which requires time for charging if they can buy one that does not.”

Fördelar med batteribyte

Snabbt

Batteriet byts ut snabbare än tankning av en fossilbil på mindre än 3 minuter

Realistisk infrastruktur

En infrastruktur kan etableras snabbt och till 1/10 av kostnaden jämfört med ett motsvarande nätverk av laddstolpar

Ekonomiskt

Elbilar kan säljas utan batteri – som är leasade – vilket sänker priset med upp till 40 %

Lägre belastning

Mindre belastning på elnätet och batterierna – mer tid kan användas för laddning i batterilagret & peakarna sprids ut

Drive-Thru

Bytet sker automatiskt i
Drive-Thru och beställs via Power Swap-appen

Förnybar energi

 Systemet kan integreras med förnybara energikällor och batterilagret kan användas som energilagring (BSS)

Fördelar med batteribyte

Snabbt

Batteriet byts ut snabbare än tankning av en fossilbil på mindre än 3 minuter

Infrastruktur

En infrastruktur kan etableras snabbt och till 1/10 av kostnaden jämfört med ett motsvarande nätverk av laddstolpar

Ekonomiskt

Elbilar kan säljas utan batteri – som är leasade – vilket sänker priset med upp till 40 %

Drive-Thru

Bytet sker automatiskt i
Drive-Thru och beställs via Power Swap-appen

Förnybar energi

 Systemet kan integreras med förnybara energikällor och batterilagret kan användas som energilagring (BSS)

Lägre belastning

Mindre belastning på elnätet och batterierna – mer tid kan användas för laddning i batterilagret & peakarna sprids ut

Powerswap är stöttade av

Vår plan

Vi bildar nu ett konsortium för att etablera en infrastruktur

Ett konsortium håller nu på att bildas för att etablera ett heltäckande batteribytesnätverk i Sverige, bestående av ca 1.000 bytesstationer. Detta, tillsammans med möjligheten för laddning i hemmet, kommer kunna försörja en bilflotta på två miljoner elbilar. Konsortiet kommer bestå av oljebolag, energibolag, statsliga stödorgan samt intressenter från bilindustrin, med flera.

Den första anläggningen är redan under planering och kommer att upprättas på Preems station i Rosersberg, intill Arlandas flygplats. En strategiskt utvald plats med närhet till två viktiga nav i Storstockholm. De första användarna av systemet kommer att vara utvalda bilflottor – såsom taxibolag, budbolag och liknande – som utgör en betydande del av trafiken, och som inte har tid för laddning. Tillsammans med dessa kommer den initiala infrastrukturen byggas ut, och de första 100 enheterna kommer tillsammans ha kapacitet att hantera upp till 40.000 bilar. Kostnaden för att etablera bytesnätverket beräknas bli 1/10 jämfört med ett motsvarande nätverk bestående av laddstolpar, och det kan göras på en bråkdel av tiden.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra stationer och tittar på nya lösningar som kan ge mervärden till våra kunder. Det här är en innovativ idé och vi ser med spänning fram emot att se pilotanläggningen på vår station intill Arlanda flygplats, säger Patrik Johansson, chef för stationsverksamheten på Preem.

Så fungerar Power Swap

1. Kör in på bensinstationen och stanna vid en Power Swap-enhet
2. Öppna appen i bilen och beställ bytet
3. Enheten drar ut det urladdade batteriet och skickar det till batterilageret för laddning
4. Enheten matar ut ett fulladdat batteri till bilen
5. Systemet meddelar att bytet är klart via appen

Tre minuter senare kan man köra ut från bensinstationen med ett fulladdat batteri.

Investeringserbjudande - bli delägare i Powerswap AB (publ)

Bolaget påbörjar nu sitt nästa steg mot kommersialisering genom pilotdrift och produktifiering av batteribytessystemet och välkomnar allmänheten att teckna aktier i bolaget. Genom att investera i Powerswap får du ta del av en spännande teknologi som har potentialen att förändra elbilsmarkanden från grunden.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till maximalt 1 515 000 nyemitterade B-aktier. Anmälningssedel hittas på www.nordic-issuing.se eller www.powerswap.se och anmälan kan även göras elektroniskt med svenskt BankID eller nordiskt eID på Nordic Issuings hemsida. 

Investera 3.000 till 10.000 SEK

Investera 10.000 till 50.000 SEK

Investera 50.000 till 100.000 SEK

Investera 100.000+ SEK

Vill du veta mer om Power Swap?
Signa upp dig till vårt webinar.

Nästa tillfälle: 14 april 12.00

Frågor & Svar

Vi har utvecklat en generell lösning som är integrerbrar i de allra flesta elbilsmodeller – vi utnyttjar utrymmet i, under eller över bottenplattan. Vi har för tillfället anpassat en Renault Zoe för batteribyte och det nästa steget blir en Nissan e-NV200 med flera. Vårt mål är att implementera lösningen i OEM produktion – först i småskalig serietillverkning och därefter storskalig. Under pilotfasen implementerar vi tillsammans med våra partners, batteribytesfunktion i ett antal standardelbilar.

Vi siktar på att noteras under första halvan av 2022.

Power Swap är utvecklat som en ny metod för att ladda elbilar. Vår lösning är gjord för att de flesta biltillverkare av elbilar skall kunna bygga in funktionen i serieproduktion, utan att behöva utveckla en helt ny bilmodell. Vi utnyttjar utrymmet under / i / över bilens bollenplatta.

Under inledningsskedet fas 1 och fas 2, kommer vi tillsammans med externa experter att anpassa ett antal standardelbilar för batteribyte för att ingå i pilotverksamheter.

Mindre transportfordon, taxibilar och bilar i samhällets tjänst kommer att prioriteras. Självklart kommer också personbilar att finnas med.

Under projektets tredje fas, kommer småskalig produktion vid OEM-bolagen att komma igång.

Nej – man skulle kunna tro att framsteg inom laddningsteknik kommer att kunna reducera laddningstiderna till i stort sett 0 men detta är inte möjligt. Laddning kräver alltid tid. Dessutom, när laddningstiderna minskar (högre effekt) ökar belastningen på batteriet och elnätet. Detta är ett accelererande problem och elnäten är redan idag belastade – och vi har endast 1,1% elbilar i Sverige.

Power Swap justerar sin vinkel så att bytet kan utföras – det krävs alltså ingen perfekt positionering av bilen.

Ja – för de som har möjlighet går det självklart fortfarande att ladda hemma som vanligt. Power Swap skapar ett komplement till sladdladdning som gör elbilen lika flexibel som en ICE-bil.

Ja – via Power Swap appen kan man se vart det finns bytesenheter och hur många batterier som finns tillgängliga.

Systemet kan hantera de flesta storlekar på batterier (15 kWh – 34 kWh, för närvarande) så länge de är prismatiska och har en höjd under 150 mm. Samma system kan alltså användas för att hantera bilar av olika storlek och behov. För längre resor kan man ta två batterier och för kortare resor kan det räcka med ett enstaka.

Då batterierna leasas behöver man inte oroa sig över batterikapaciteten. Systemet säkerställer tillgång till den senaste batteritekniken samtidigt som det sorterar ur batterier med undermålig kapacitet. Vidare betalar man endast för kWh-förbrukningen som hanteras av mobilappen vid varje byte.

Ja – Power Swap erbjuder en automatisk laddningslösning för autonoma bilar.

Dokument

Investeringsmemorandum

Teckningssedel

Elbilar är framtiden - Var med och accelerera omställningen

”Våra medlemmar lever på att sälja drivmedel och självklart vill man vara med och sälja elektricitet också. Med batteribyte har det skapats en laddningslösning som möter bilisternas behov och krav och samtidigt som den erbjuder en snabb utbyggnad av en heltäckande laddinfrastruktur på befintliga bensinstationer till en bråkdel av kostnaderna jämfört med hundratusentals laddstolpar.” 

Robert Dimlich – VD för Svensk Bensinhandel

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Senaste nytt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.