Debatt 09/08/2017

”INFRASTRUKTUR FÖR ELBILAR”

Det är ”tankningstiden” som är problemet för elbilarna. För några år sedan omfattade debatten både ”räckviddsångest” och laddningstider. Den förra var egentligen inte något större problem då det åtgärdades med att leverera bilarna med större batterier och idag finns det flera modeller som kan köra uppemot 50 mil.

Emellertid innebär större batterier med nödvändighet längre laddningstider. Ett batteri som ger 50 mils räckvidd behöver dubbelt så mycket energi som ett som bara ger 25 mil. Det är därför hög tid att kritiskt granska möjligheterna till rimlig laddningstid. Media försöker göra detta till en ”icke fråga” genom att använda argument som inte bemöts med trovärdighet. Snabbladdning är ett ord som uppskattas men i verkligenheten är det inte snabbt. Vi måste komma ihåg att mer än 95% av bilflottan på våra vägar tankas på 3 minuter och därefter kan man köra 100 mil utan att behöva fundera på drivmedel. Det är dessa 3 minuter som är referensen och konkurrenten. Att försöka vifta bort problemet med argument som ”…jamen då kan man ju sitta ner och äta lunch…”, eller ”man behöver ju inte alltid ladda fullt för att ta sig dit man vill..” med mera med mera. Alla dessa invändningar är nog OK för de flesta elbilsentusiaster som kan räknas till mellan 5-10% av befolkningen, men för den stora massan duger de inte. Vi är vana vid att ha 3000 tankstationer i Sverige vid vilka vi kan fylla på drivmedlet under 3 minuter, PUNKT! I hela västvärlden kan man läsa om behovet av fler laddningsstolpar, men det är kostsamt och en mycket svår problematik då det helt enkelt inte är görbart. Vi måste därför kritiskt granska de lösningar som finns och fråga oss om det går att innovera något nytt sätt att överföra elenergin på. Bränsleceller är ett radikalt steg som innebär att man kan tanka vätgas på 3 minuter och får en körsträcka på 50-100 mil. Finns det ytterligare lösningar ?

Sten Corfitsen
Entreprenör och grundare av Powerswap

Debatt 09/08/2017